LinksSitemapContact
U bent hier:

Notaris Eric Spruyt over de voordelen van het duolegaat

Meer lezen

Notaris Eric Spruyt Bij een duolegaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen. De techniek kan fiscaal interessant zijn als de erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Eric Spruyt, die gespecialiseerd is in deze materie, geeft toelichting. Hij is notaris in Brussel, één van de woordvoerders van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en docent aan de KU Leuven en de Hogeschool Universiteit Brussel (HUB-EHSAL). 

Hoe werkt de techniek van het duo-legaat?
Eric Spruyt: "Om te begrijpen hoe het duo-legaat precies werkt, moet ik eerst een woordje uitleg geven over erfenisrechten. Die zijn progressief opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen, hoe hoger het tarief. Daarnaast speelt ook de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam een rol. Directe erfgenamen, zoals echtgenoten of kinderen, betalen minder erfenisrechten dan bijvoorbeeld broers en zussen. Verre familie of erfgenamen die geen familieband hebben met de overledene betalen het meest. Een vriend of vriendin moet dus een flinke hap uit de erfenis afstaan aan de fiscus. Tenzij de overledene een deel van zijn vermogen overmaakt aan een organisatie als de Vlaamse Liga tegen Kanker en die verplicht wordt om de successierechten van de vriend of vriendin te betalen. Dat is de essentie van het duo-legaat."

Kunt u even een voorbeeld geven?
"Een erfgenaam zonder familieband met de overledene betaalt in Vlaanderen 45 procent successierechten op de eerste schijf van een erfenis tot 75.000 euro, 55 procent op de schijf van 75.000 euro tot 125.000 euro en 65 procent op de schijf boven 125.000. Als een man zonder familie een vermogen van 500.000 euro nalaat aan zijn beste vriend, houdt die dus 195.000 euro over. De overledene had zijn vriend beter 250.000 euro gelaten en de andere 250.000 euro aan de Vlaamse Liga tegen Kanker met de opdracht de successierechten van de vriend te betalen. Laten we even de berekening maken. De vriend betaalt in dit geval géén successierechten en behoudt 250.000 euro. Dat is 55.000 euro meer dan in het eerste voorbeeld. De Vlaamse Liga tegen Kanker betaalt volgende successierechten op de 250.000 euro van de vriend: 45 procent erfenisrechten op de eerste schijf van 75.000 euro, 55 procent op de schijf van 75.000 euro tot 125.000 euro en 65 procent op de schijf van 125.000 euro tot 250.000 euro, dat is dus 142.500 euro. De organisatie moet verder ook rechten betalen op de 250.000 euro die ze zelf kreeg. In Vlaanderen bedraagt het tarief voor een vzw 8,8 procent. Op 250.000 euro geeft dat 22.000 euro. De Vlaamse Liga tegen Kanker betaalt dus in totaal 164.500 euro aan de fiscus en houdt zelf 85.500 euro over. Zowel de vriend als de Vlaamse Liga tegen Kanker zijn beter af."

Is het duo-legaat ook voordelig voor erfenissen aan dichte familieleden?
"Je moet altijd nauwkeurig de rekening maken, maar de techniek levert ook broers en zussen een voordeel op. Voor erfgenamen in rechte lijn is het duo-legaat nuttig als de erfenis meer dan 250.000 euro bedraagt."

U vermeldde uitdrukkelijk Vlaanderen toen u het had over het successierecht van 8,8 procent. Gelden in Wallonië en Brussel andere tarieven voor vzw"s?
"Het Waalse gewest hanteert een vergelijkbaar tarief van 7 procent, maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het 25 procent. Alleen de vzw"s die fiscale attesten mogen uitreiken, betalen er "maar" 12,5 procent. In Brussel is het duo-legaat dus fiscaal minder interessant."